Choď na obsah Choď na menu
 


 

KONTAKT

Tel: 057 7797346

Email: obechrabovec@gmail.com

 

VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

 

Informácia pre voliča - Voľby do samosprávy obcí.docx

Zverejenie -počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 2018.pdf

Zverejnenie počtu poslancov a utvorení volebného obvodu - voľby 2018.pdf

OZNAM - Menovanie zapisovateľky MVK - komunálne voľby 2018.pdf

OZNAM - emailová adresa obce - voľby do samospávy 2018.pdf

OZNAM - kontakt na doručovanie kandidátnych listín.pdf

Oznámenie o podaných kandidátnych listinách.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov.pdf

VÝSLEDKY VOLIEB

Uverejnenie výsledkov volieb.pdf

Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov sa.pdf

 

 

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zo Zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplňajú niektoré zákony nastala zmena v doplnení Občianského zákonníka (ďalej len OZ) v Obchodnom zákonníku a zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v paragrafe 47a v OZ vyplýva, že - Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy sa viaže na deň nasledujúci po dni zverejnenia.

Povinnou osobou je obec a takisto obcou zriadené organizácie.

Ide najmä o :

  • zmluvy
  • objednávky
  • faktúry

 

Je potrebné zabezpečiť pri zverejňovaní anonymizáciu, ak sú údaje predmetom bankového, daňového, alebo obchodného tajomstva, alebo ak sú chranené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Povinne zverejňované zmluvy, dohody , objednávky a faktúry nájdete v rubrike POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE (v ľavej časti webstránky).

 

  

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 

 

 

Fotoalbum

Archív 2016

Datum: 17. 2. 2016
Fotografií: 164
Zložiek: 2

Nezaradené a ostatné

Datum: 17. 2. 2016
Fotografií: 243
Zložiek: 7